شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران
شهرداری مهاجران
  • شهر ما، سرمايه ما
  • همه شهرداریم
  • شکوفایی و توسعه در انتظار شهر زیبای مهاجران
شهرداری مهاجران
سال 1397

شهرداری مهاجران

همایش ها و سمینار ها

شهرداری مهاجران

پیوند ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سامانه ارتباط مردم با دولت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور پرتال کلانشهرهای ایران
بازدید کنندگان

نشست مشترک دکتر طهماسبی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر،دکتر رجاییان شهردار مهاجران،معاونت شرکت اب و فاضلاب استان مرکزی و مهندس صفری مدیر اب و فاضلاب شهر مهاجران

تاریخ انتشار : 1 آذر 1397 - نمایش : 29 نفر به همت دفتر فنی استانداری مرکزی و با تدبیر مهندس نوازنی مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی ،نشست مشترک دکتر طهماسبی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر،دکتر رجاییان شهردار مهاجران،معاونت شرکت اب و فاضلاب استان مرکزی و مهندس صفری مدیر اب و فاضلاب شهر مهاجران ،کارشناسان دفترفنی و شرکت عمران در راستای حل معضل اب و فاضلاب در صنوف مزاحم،حاشیه شرقی و جنوبی شهرداری مهاجران

نشست مشترک دکتر طهماسبی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر،دکتر رجاییان شهردار مهاجران،معاونت شرکت اب و فاضلاب استان مرکزی و مهندس صفری مدیر اب و فاضلاب شهر مهاجران
مناسبت ها
شهرداری مهاجران
سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات
سامانه دریافت طرح و ایده های شهروندان
اوقات شرعی