شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران
شهرداری مهاجران
  • شهر ما، سرمايه ما
  • همه شهرداریم
  • شکوفایی و توسعه در انتظار شهر زیبای مهاجران
شهرداری مهاجران
سال 1397

شهرداری مهاجران

همایش ها و سمینار ها

شهرداری مهاجران

پیوند ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سامانه ارتباط مردم با دولت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور پرتال کلانشهرهای ایران
بازدید کنندگان

تعامل فی ما بین بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی و سایر ادارات ، سازمان ها و شهرداری ها

تاریخ انتشار : 1 آذر 1397 - نمایش : 35 نفر در راستای تعامل فی ما بین بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی و سایر ادارات ، سازمان ها و شهرداری ها ، در جلسه ای با حضور کلهر مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی با رجائیان شهردار محترم و اعضای محترم شورای و امام جمعه شهر مهاجران در بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی برگزار شد ، در این جلسه مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی توضیحاتی پیرامون توانمندی وپتانسیل بنیاد و فعایت ها وچگونگی به کارگیری و اشتغال مددجویان وپرداخت حقوق دستمزد به زندانیان ارائه داد. در پایان نیز شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر مهاجران از نمایشگاه و تولیدات مددجویان بازدید نمودند و با توجه به توانمندی های بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی و سفارش و خرید مبلمان شهری و پارکی و قولدر راستای تعامل فی ما بین بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی و سایر ادارات ، سازمان ها و شهرداری ها ، در جلسه ای با حضور کلهر مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی با رجائیان شهردار محترم و اعضای محترم شورای و امام جمعه شهر مهاجران در بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی برگزار شد ، در این جلسه مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی توضیحاتی پیرامون توانمندی وپتانسیل بنیاد و فعایت ها وچگونگی به کارگیری و اشتغال مددجویان وپرداخت حقوق دستمزد به زندانیان ارائه داد. در پایان نیز شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر مهاجران از نمایشگاه و تولیدات مددجویان بازدید نمودند و با توجه به توانمندی های بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی و سفارش و خرید مبلمان شهری و پارکی و قول همکاری و تعامل واجرای پروژه ها را به این بنیاد دادند. همکاری و تعامل واجرای پروژه ها را به این بنیاد دادند.

تعامل فی ما بین بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی و سایر ادارات ، سازمان ها و شهرداری ها
مناسبت ها
شهرداری مهاجران
سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات
سامانه دریافت طرح و ایده های شهروندان
اوقات شرعی