شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران
شهرداری مهاجران
  • شهر ما، سرمايه ما
  • همه شهرداریم
  • شکوفایی و توسعه در انتظار شهر زیبای مهاجران
شهرداری مهاجران
سال 1397

شهرداری مهاجران

همایش ها و سمینار ها

شهرداری مهاجران

پیوند ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سامانه ارتباط مردم با دولت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور پرتال کلانشهرهای ایران
بازدید کنندگان

ملاقات مردمی شهردار محترم شهر مهاجران دکتر رجاییان و خانم حاتمی رئیس محترم شورای اسلامی شهر مهاجران با شهروندان شهر

تاریخ انتشار : 10 مرداد 1397 - نمایش : 86 نفر

ملاقات مردمی شهردار محترم شهر مهاجران دکتر رجاییان و خانم حاتمی رئیس محترم شورای اسلامی شهر مهاجران با شهروندان شهر ملاقات مردمی شهردار محترم شهر مهاجران دکتر رجاییان و خانم حاتمی رئیس محترم شورای اسلامی شهر مهاجران با شهروندان شهر
مناسبت ها
شهرداری مهاجران
سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات
سامانه دریافت طرح و ایده های شهروندان
اوقات شرعی