شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران
شهرداری مهاجران
  • شهر ما، سرمايه ما
  • همه شهرداریم
  • شکوفایی و توسعه در انتظار شهر زیبای مهاجران
شهرداری مهاجران
سال 1397

شهرداری مهاجران

همایش ها و سمینار ها

شهرداری مهاجران

پیوند ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سامانه ارتباط مردم با دولت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور پرتال کلانشهرهای ایران
بازدید کنندگان

ملاقات مردمی شهردار محترم شهر مهاجران جناب اقای دکتر رجاییان و سرکار خانم بدیرزاده عضو محترم شورای اسلامی شهرستان شازند و عضو شورای اسلامی شهر مهاجران با شهروندان شهر مهاجران

تاریخ انتشار : 1 تیر 1397 - نمایش : 136 نفر

ملاقات مردمی شهردار محترم شهر مهاجران جناب اقای دکتر رجاییان و سرکار خانم بدیرزاده عضو محترم شورای اسلامی شهرستان شازند و عضو شورای اسلامی شهر مهاجران با شهروندان شهر مهاجران ملاقات مردمی شهردار محترم شهر مهاجران جناب اقای دکتر رجاییان و سرکار خانم بدیرزاده عضو محترم شورای اسلامی شهرستان شازند و عضو شورای اسلامی شهر مهاجران با شهروندان شهر مهاجران ملاقات مردمی شهردار محترم شهر مهاجران جناب اقای دکتر رجاییان و سرکار خانم بدیرزاده عضو محترم شورای اسلامی شهرستان شازند و عضو شورای اسلامی شهر مهاجران با شهروندان شهر مهاجران ملاقات مردمی شهردار محترم شهر مهاجران جناب اقای دکتر رجاییان و سرکار خانم بدیرزاده عضو محترم شورای اسلامی شهرستان شازند و عضو شورای اسلامی شهر مهاجران با شهروندان شهر مهاجران
مناسبت ها
شهرداری مهاجران
سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات
سامانه دریافت طرح و ایده های شهروندان
اوقات شرعی